بسم الله الرحمن الرحيم

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a(celle celâluhu) aittir. Salat ve selam Rehberimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e(sallallahu aleyhi vesellem), O’nun pak ehl-i beytine, sahabelerine ve O’nun yolunu sürdüren Müslümanların üzerine olsun.

Bizleri Kur’an-ı Kerim’de kıymet verilen dört aydan biri olan Muharrem ayına ve bu ayın onuncu gününe tekabül eden Aşura gününe ulaştıran Allah’a(celle celâluhu) şükürler olsun.

İnsanlık tarihini alakadar eden mühim hadiselerin gerçekleştiği Aşura günü, Hz. İbrahim(as)’den beri hürmet gösterilen bir gündür. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) Ramazan orucu farz kılınmadan evvel Aşura gününün orucunu hiç terk etmemiştir. Ramazan’dan sonra tutulan en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğuna dair hadisi şerifler bu ayın faziletine işaret buyurmaktadır.

Aşura günü, birçok peygamberin hayatında ciddi hadiselerin yaşandığı bir gün olduğu için müstesna bir öneme sahiptir. Bu hadiselerin tümü Yüce Rabbimizin kudretine ve yardımına delalet etmekte ve bütün Müslümanlarda manevi bir haz ve hoş bir duygu bırakmaktadır.

Bütün bunların yanı sıra 10 Muharrem Aşura günü, Rasulullah’ın(sallallahu aleyhi vesellem) vefatından elli sene sonra; hicri 61. yılı Muharrem ayının 10. gününde nübüvvet mektebinin gonca güllerinin Kerbala’da şehit edilmelerinin de yıldönümüdür.

İslam tarihinde benzeri nerdeyse bulunmayan ve mü’minlerin kalplerini kıyamete kadar kanatacak olan Kerbela hadisesi Müslümanlar için unutulmaz ve önemli bir kıyam örneğidir. Bu münasebetle Aşura günü de daha derin anlamlara bürünen bir gün olmuştur.  Zira İmam Hüseyin nübüvvet mektebinden devraldığı misyonu Kerbela ve Aşura günü üzerinden sonraki nesillere aktarmıştır.

Kerbela hadisesi sadece bir matem olayı değildir. Kerbela bir kahramanlık destanıdır, direniş ve mücadelede bir zirvedir. Onurlu ve izzet sahibi olmak isteyen insanlara, Müslümanlara vereceği mesajlarla doludur. Kerbela  ibretler ve dersler mektebidir.

Aşura; özelde Müslümanları genelde de bütün insanlığı ifsada sürüklemek isteyen sefihlere karşı ‘’dur!’’ deme iradesini ortaya koyabilmektir.

Aşura; toplum içerisinde oluşturulmak istenen ahlaki yozlaşmaya karşı kadın, erkek, genç ve yaşlısıyla topyekûn bir mücadele azmidir.

Aşura; zulümle, sefahatle, hak gaspı ile haramı helal, helali de haram kılma ve dünya ihtiraslarına kapılmak suretiyle toplumu sırat-ı müstakimden uzaklaştırmak isteyen ‘’Yezidi Sisteme’’ karşı Risalet mektebinden alınan dersle Hüseyin’in misyonu ile karşı koyabilmektir.

Günümüzde yaşananlar, bu tarihi vakıanın mesajının kıyamete kadar devam edeceğini ve Hüseyinlerin tarih sahnesinden asla silinemeyeceğini göstermiştir. Bugün Kerbelaları yüreğimizin ta derinliklerinde; Suriye, Arakan, Yemen, Keşmir, Filistin, Mısır, Doğu Türkistan ve canların Rabbe adandığı daha birçok İslam beldesinde, tekrar tekrar her gün duyuyor ve yaşıyoruz.  Ümmet, zalimlerin ölüm kılıçları altında feryad-u figan ediyor. Zillet ve zulüm ümmet coğrafyasını adeta esir almış bir durumdadır.

Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak Peygamber Sevdalısı halkımıza böylesi hayırlı bir günde Aşura orucunu tutmalarını, ümmetin mevut halinden kurtulması için Kur’an ve sünnetin etrafında kenetlenip kavli ve fiili duada bulunmalarını, sıla-i rahimde bulunmalarını, bol bol sadaka vermelerini, selamı aralarında yaymalarını ve bolca dua etmelerini tavsiye ediyoruz. Tüm anne-babalara sesleniyoruz; toplumu bozmaya çalışan şer güçler tüm imkanlarını seferber ederek aileleri parçalamaya, gençlerimizi İslami yaşantıdan uzaklaştırıp ahlaki yapısını bozmaya çalışmaktadırlar. Kalemiz olan aile yaşantımızı ve gençlerimizi Kur’ani bir yaşantı ile muhafaza etmeye çalışalım.

Aşura vesile ile dünyanın dört bir yanında Yüce Allah’ın dinini yaşamak arzusunda olan Müslüman kardeşlerimize reva görülen vahşet, katliam ve soykırımların son bulması için yüce Mevla’mıza yalvarıyor, duamıza icabet etmesini diliyor, İslam ümmetini ve dünya mustazaflarını kurtuluşa ulaştırmasını, vahdet çatısı altında toplamasını can-ı gönülden niyaz ediyoruz.

 

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFINDAN AŞURA MESAJI

Haberler, slider |

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>