Midyat ilçemizde İTTİHADUL ULEMA bünyesinde faaliyet yürüten Hazreti Fatıma Kız Medresemizde 4 yıllık ilmi tedrisatlarını tamamlayan 63 kız talebemiz, düzenlediğimiz merasimle icazetlerini aldı.

Talebelerimize başarılar diler, Allah’tan(cc) kendilerine hayırlı ve bereketli bir ömür vermesini niyaz ediyoruz.

MEDRESEMİZDE 63 KIZ TALEBEMİZ İCAZETLERİNİ ALDI

Haberler, slider |

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>