KURULUŞ: 2009

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ : NUREDDİN AYYILDIZ

MİSYONUMUZ

Bakara suresi 3. Ayet mealinde Rabb-i Zülcelal şöyle buyurmuştur; “O kimseler ki, gayba inanırlar, namazı gereği gibi kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. (başkalarına verir ve yedirirler)”
Azim Der olarak; Allah’ın(Celle celalühü)  bu ayetini düstur edinerek; hikmet isteyene hikmeti ,ekmek isteyene ekmeği paylaşmak,bir hayır köprüsü görevini yüklenmek suretiyle yardımlaşma ve dayanışmayı toplumda tesis etmektir.

DERNEĞİMİZİN AMAÇLARI

1-) Dernek üyelerini ve dernekten faydalanan ihtiyaç sahibi kişiler ile kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmetlerini anlatan her türlü toplantı, seminer,panel, konferans, temsil (Tiyatro), gezi,festival, fuar, yarışma, kermes gibi halka açık gösteriler düzenlemek, organize etmek. Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için kitap, gazete, broşür, afiş, dergi ve albüm gibi her türlü yazılı ve basılı interaktif kasetlerini CD veya DVD formatında tanıtım siteleri gibi sesli görüntülü yayınları  yayınlamak veya bu amaca hizmet edecek,kültür ve sanat faaliyetleri kurar yapar, satın alır ve yaptırır ,faaliyetlerde bulunur. Toplumsal değerlerin korunması için her türlü süreli süresiz basın yayın faaliyetlerinde  bulunur, basın yayın organlarında alanı ile ilgili kültürel – eğitsel sayfalar, köşeler hazırlar ve organize eder.

2-)  İnsan haklarını zedeleyen , ekonomik ,sosyal ,kültürel ,fiili ve hukuki engellerin kaldırılması için görüş bildirir; konusunda ihtisas sahibi olan kişilere her türlü ilmi, dini, tarihi ,sosyal ve kültürel ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları ,telifler ,tercümeleri yaptırır .Bu çalışmaların sonuçlarını basılı, sesli ve görüntülü yayınlar halinde neşreder.

3-) Mağdur olmuş kişilere ve ailelerine hukuki yardımlarda bulunur ve bu amaçla kampanyaları düzenler halk sağlığı ile ilgili her türlü çalışmaları organize eder sağlık taramaları yapar, gerekli ilaç tıbbi malzeme tetkik ve tedavi için gerekli yardımlarda bulunur .Koruyucu sağlık hizmetleri ,hasta nakli hizmetleri yapar ,sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır, engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunduğu tüm engellilerle ilgili bakım eğitim ve barınma merkezleri kurar, her türlü yardımda bulunur, ortak çalışmalar yapar, sahipsiz kimselere ölüm halinde cenaze kaldırma desteği sağlar.

4-) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

5- Tüzük amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için iktisadi işletmeler ile eğitsel tıbbi istişareyi ve benzeri birimler kurar ve işletir, bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir.

6-) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanları değerlendirebilmeleri için lokal açmak sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

7-) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirmesi için yemekli toplantılar, konser , tiyatro, sergi spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek, lokal ,kütüphane ,okuma salonu ,etüt merkezi ve kısa uzun süreli kursları açabilir

8- ) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak ,satmak, kiralamak ,kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

9-) Amacı doğrultusunda çalışan diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir ve platform oluşturur ve iştirak edebilir

10-) Uluslararası faaliyette bulunmak ,yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak

11- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

12-) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

13-) Dernek üyelerinin yiyecek giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

14-) Herhangi bir sebeple yalnız kalmış bayanları ile çocuklarına ekonomik sosyal eğitsel ve her türlü yardımı yapar, eğitim çağındaki çocukların yurt,pansiyon, dershane , etüt merkezi ,okuma salonu, kütüphane ve dini eğitim kurumlarından yararlanmaları için organizasyonlar yapar ve yardımcı olur,

15-) Tutuklu, hükümlü ve ailelerinin tutukluluk ve yükümlülükleri sebebiyle oluşan mağduriyetleri gidermek ve temel insan ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli her türlü yardımı organize eder ,hükümlü ve  tutuklu ailelerinin Ceza ve tutukevi içinde ve dışındaki temel insan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli ekonomik sosyal eğitim ve teknik alanda yardımları organize eder ,bu konuda ilgili kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak için her türlü yasal girişimlerde bulunur.

16-) Toplumun ekonomik ve sosyal yönden gelişimi amacıyla mağdur mahrum kişiler ile konusunda başarılı şahıslar yetiştirmek amacıyla burslar verir akademik çalışmaları finanse eder yurt dışına öğrenci gönderir.

17-) Dünyanın her yerindeki hak ihlallerini izler yurt dışında faaliyet gösteren dernekler ve sivil toplum kuruluşları ve amaçları doğrultusunda birlikte hareket edebilir ve işbirliği yapabilir hak ihlallerinin sonu bulabilmesi için tüzüğündeki tüm ilke ve esaslar çerçevesinde faaliyetler gösterir.

18-) Gençleri alkollü içki kumar uyuşturucu ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan korunmak ve kötü alışkanlıkları edilmiş gençlerin topluma kazandırmak amacıyla aktiviteler düzenleme ve iyileştirme merkezleri

19-) Toplumda meydana gelen anlaşmazlıkları ve düşmanlıklarını giderilmesi ve sosyal dayanışmanın sağlanması amacıyla ara-buluculuk yapabilir

20-) Deprem, çığ, sel gibi doğal afetler ile yargılarda ilk yardım arama kurtarma çalışmaları için uzman ekipler kurar deprem sonrasında felaketzedeler acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü çabayı sarf eder ,acil barınma ve sığınma yerlerinde  gerekli her türlü tedbiri alır.

21-) Amacı doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışını kabul eder, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapar

22-) Çalışma alanları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yapar.