Faizli Kredi Çekene Aracı Olmanın Hükmü

Faiz, islamın ekonomi sistemini tamamen yok sayan ve insanların kendi aralarında birbirlerinin mallarını haksız yere yemelerini sağlayan haramların başında gelmektedir. Öyle ki Allah’u Teâlâ bu haramı, kendisine karşı gelmek ve savaş ilanında bulunmakla eş değer saymıştır.  Faizi yiyen gibi buna aracı olan da aynı günaha ortaktır. Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) Cabir Bin Abdullah (radiyallahu anhuma)’nın rivayet […]

Nikâhta Velinin Şart Olması ve Velayetin Sıralaması

Mezhep imamlarının büyük çoğunluğuna göre evlilikte velinin bulunması şarttır. Eğer veli bulunmazsa nikâh geçersiz sayılır. Kadının evlenme akdinde velisinin bulunmasının farz olduğunun delili Kur’an ve Sünnetle sabittir. Bu hususta Kur’an’daki delil şudur; Kadınları boşadığınızda, iddetlerini tamamladıklarında, birbirleriyle güzelce barışıp anlaşmışlarsa, onların (önceki) kocalarına varma­larında (kadının velisi olarak onlara) zorluk çıkarıp engel olmayın. Bu, kendisiyle aranızdan Allah’a ve ahiret gününe […]