Faiz, islamın ekonomi sistemini tamamen yok sayan ve insanların kendi aralarında birbirlerinin mallarını haksız yere yemelerini sağlayan haramların başında gelmektedir. Öyle ki Allah’u Teâlâ bu haramı, kendisine karşı gelmek ve savaş ilanında bulunmakla eş değer saymıştır. 

Faizi yiyen gibi buna aracı olan da aynı günaha ortaktır. Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) Cabir Bin Abdullah (radiyallahu anhuma)’nın rivayet ettiği bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur:
Fâizi yiyene, yedirene, (sözleşmesini) yazana, şahitlik edene Allah’u Teâlâ lanet etti. Ve onlar (günah işleme hususunda) eşittirler. (Müslim)

Hadisi şerifte faizin tarafları olan yiyen ve yediren gibi şahitlik edip yazarak destekte bulunanlar da lanete müstahak olmuşlardır. Her ne kadar hadiste o zamanın en yaygın olan vesilelerinden sayılan kâtiptik ve şahitlik zikredilse de bunun dışında kalan diğer vesileler de aynıdır. Bu sebeptendir ki Allah (cc) iyiliğe ve kötülüğe vesile olanların ecre ve günaha ortak olduklarıyla ilgili şöyle buyurmuştur:

 

Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah’ın her şeye gücü yeter. (Nisa 85)

 

Dolayısıyla her ne şekilde olursa olsun faiz almayıp veya vermeyip, alanlara ve verenlere vesile olan, onlar adına bankalardan kredi çeken, malik olduğu gayrimenkulü başkası adına faiz için ipoteke veren, direkt veya dolaylı yoldan bu harama destek olan herkes ribânın günahına ortaktır.

 

İTTİHAD

Faizli Kredi Çekene Aracı Olmanın Hükmü

Fıkıh Makaleleri, MAKALELER |

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>